Verhaal:

Groep acht is lekker aan het gymmen!  Dan mogen ze naar huis. Noa moest zoals gewoonlijkna blijven.  Noa, waarom kan jij je nooiteens fatsoenlijk gedragen, elke dag is er wel iets! Ja juf zeg maar wat ik moetschrijven dan ben ik sneller klaar. Noa je hoeft vandaag niks te schrijven ikwil dat je morgen niet moet nablijven! Is dat mijn straf? Dat is wel  te doen denk ik. Noa liep de deur uit door debosjes dat is sneller, helaas! Juf Nathalie zag het ze kwam boos naar buiten.Noa je mag niet zo lopen dat heb ik al honderd keer verteld loop nu maar goed,Oke wat jij wil Noa liep terug naar de klas en liep daarna goed naar de fietsenstalling. Toevallig had ze geld bij zich. Ze reed even naar het kruidvat enkocht een zakje snoep. Daarna fietste ze naar huis, haar vader zat op de bankte werken. Noa liep naar de bank en ging naast haar vader zitten.  Hee Noa hoe was het op school? Leuk hoor maarik moest weer nablijven! Waarom nou weer?  Ik moest lachen bij sexuele voorlichting . Okedan hoef ik je dus geen straf te geven! Noa liep weg en zette de waterkokeraan, wil je ook thee pap? Ja graag! Waar is mama? Die is even boodschappendoen. Oke pap, ik ga even boven MSN-en. tot zo, tot zo Noa! Noa liep de trap opnaar haar kamer. Ze pakte haar laptop en plofte neer op haar fat-boy. Yes  Isa is online!

noa.vd.sande@hotmail.com:

. Haaii Isa!

Me.Isa-coppens@live.nl:

. Hee Noa!

 . Alles goed?

noa.vd.sande@hotmail.com:

Jha Hoor met jou?

Me.Isa-coppens@live.nl:

.Mooi!

.Nee ben een Beetje ziek!

noa.vd.sande@hotmail.com:

.Oh jammer! Dus je kan nietafspreken?!

 Me.Isa-coppens@live.nl:

.Nee sorry!

noa.vd.sande@hotmail.com:

.Oh papa roept! Doeg XxX

Noa kom! Ik kom al roept Noa! Noa rent de trap af. Wat is erpap? Een uitnodiging! Oh leuk van wie? Weet ik niet maak maar open. Noa begonkei hard te gillen toen ze zag van wie de uitnodiging was. Pap ik mag op Nick’sfeest komen! Noa was al heel lang verliefd op Nick! Noa was klein voor haarleeftijd. En Nick was knap en stoer! Hij zat op tennis bij VLTC. Noa was al inhet begin van groep acht verliefd op hem! Maar hij zou haar toch nooit zienstaan! Nick hoorde er echt bij! Zij ook wel een beetje maar ja.  Het was een fuif maar niet iedereen mochtkomen de helft van de meisjes was niet uitgenodigd, en zij wel! Een gevoel van gelukstroomde door haar heen. Ze rende naar boven en zocht een outfit uit al was hetfeest pas volgende maand. Ze pakte haar geld bij elkaar kocht een kaart enschreef erop: Lieve Nick. Ik ben al heel lang verliefd op jou! Ik ben blij datik op je feest mag komen kusjes Anoniem. Ze tekende er een hartje bij. Nick had een oprit waar jeoverheen kon rijden dat je rechtdoor ging dan zat aan de linkerkant de deur endan kon je weer verder fietsen ze duwde de envelop in e deur drukte op de belen fietste super hard weg. Nick deed de deur open en zag de brief liggen. Hij deedde deur weer dicht en liep de woon kamer in. Snuf zijn hond sprong bij hem opschoot Nick las de brief. Ondertussen was Noa al bijna thuis. Toen Nick haar inhaalde schrok ze. hee Nick wat doe je? Ik ging naar jou huis! Waarom? Ik vondnet een brief in de brieven bus  in ikzag jou hand schrift. Oh ja haar hand schrift waarom had ze daar nou niet aangedacht! Ze bloosde en zei: ja ik was zo blij dat ik mocht komen dat ik hetineens deed! Sorry. Nick zei; geeft niet!  Nick fietste terug en Noa voelde zich helemaalvoor schut dadelijk vertelde hij het nog aan de hele klas! De volgende dag had niemandhet er gelukkig over Nick had niks door verteld! Noa voelde zich niet zo lekkeren ging naar de juf, juf ik voel me niet zo lekker! De juf belde naar huis Noamocht op de fiets komen, Noa fietste naar huis en zag haar vader Noa ik heb dedokter gebeld zei hij je bent de laatste tijd wel vaker ziek of slap we mogenmeteen komen, Lisa ga je ook mee? Ja papa! Ze stapte in de auto en vertrokken. Hetzieken huis was 2 uur rijden.  Toen zeeen uur en 45 minuten onder weg waren kwam er een wit  op 160 km per uur tegen de zijkant van de autoaan. Noa’s zusje Lisa was in een klap dood, Frank belden snel  112.  Hetwitte busje reed snel weg . 3 minuten later was de ambulance er. Ze zagen  liggen en legde haar op de brancard. Ze liepennaar Frank en zeiden dat Lisa dood was. 

Me.

This is real!

this is me!

i'm exactly where i'm suppose to be!

Xxx